Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:44:26
+00:34:54
6067 1859
K30 : 860
274 / 335
-00:23:47
+00:30:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii