Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:29
-00:43:33
+00:35:47
6221 1952
K30 : 906
294 / 341
-00:26:42
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii