Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:09
-00:43:25
+00:33:32
6284 1059
21 / 34
-00:13:24
+00:14:21
01:06:11
-00:42:04
+00:36:18
5077 863
21 / 29
-00:11:35
+00:19:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii