Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:32
-00:31:30
+00:47:50
7264 2658
K20 : 674
178 / 181
-00:14:53
+00:46:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii