Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:35
-00:37:27
+00:41:53
6964 2446
K20 : 626
172 / 181
-00:20:50
+00:40:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii