Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:42:31
+00:36:49
6393 2057
K20 : 545
155 / 181
-00:25:54
+00:35:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii