Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:14
-00:48:48
+00:30:32
5171 1375
K30 : 636
223 / 327
-00:41:25
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii