Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:07
-01:01:41
+00:07:13
81 67
1 / 2
-00:19:44
00:39:16
-01:10:46
+00:08:34
100 95
1 / 6
-00:27:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii