Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:46:37
+00:32:43
5680 1651
K30 : 765
243 / 327
-00:39:14
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii