Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:54
-00:32:08
+00:47:12
7243 2643
K30 : 1218
327 / 335
-00:11:29
+00:43:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii