Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:01
-00:41:01
+00:38:19
6610 2207
K20 : 580
162 / 181
-00:24:24
+00:37:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii