Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:59
-00:39:46
+00:40:13
6101 4901
225 / 251
-00:35:23
+00:38:05
00:59:59
-00:48:16
+00:30:06
3892 3405
142 / 250
-00:32:24
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii