Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:34
-00:47:28
+00:31:52
5480 1545
K30 : 710
256 / 341
-00:30:37
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii