Katarzyna Krawiecka

Warszawskie Wodociągi / Warszawskie Wodociągi
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:43
-00:50:19
+00:29:01
4781 1182
K30 : 550
3 3
178 / 298
-00:25:03
+00:22:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii