PAULINA JOŃCZYK

DHL / DHL Global Forwarding
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:22
-00:51:40
+00:27:40
4393 1014
K20 : 295
7 1
128 / 226
-00:26:54
+00:22:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii