Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:22
-56:41:43
+00:24:13
375 115
K30 : 62
215 170
25 / 41
-00:57:28
+00:20:50
01:00:54
-00:42:25
+00:31:13
4371 1202
K30 : 484
629 375
207 / 273
-00:20:44
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii