Maria Lis

Accelerate / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:00
-00:45:02
+00:34:18
5961 1801
K30 : 834
41 5
240 / 298
-00:19:46
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii