Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:42:17
+00:37:03
6434 2083
K20 : 549
206 / 226
-00:17:31
+00:31:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii