Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:34
-00:47:11
+00:32:48
4792 641
145 / 197
-00:42:47
+00:26:06
00:58:17
-00:49:58
+00:28:24
3391 383
129 / 256
-00:49:58
+00:20:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii