Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:38:09
+00:35:29
5118 1607
K20 : 394
148 / 179
-00:17:27
+00:33:22
00:55:01
-00:44:47
+00:24:07
2752 446
K20 : 120
72 / 171
-00:29:51
+00:19:06
00:55:33
-00:54:29
+00:24:51
3464 634
K20 : 192
83 / 181
-00:37:52
+00:23:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii