Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:34
-00:45:28
+00:33:52
5882 1756
K20 : 475
144 / 181
-00:28:51
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii