Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:15
-00:44:00
+00:34:22
4761 4007
196 / 260
-00:24:51
+00:25:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii