Anastasiya Korzun

Discovery Team / Discovery Networks
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:25
-00:48:37
+00:30:43
5219 1401
K20 : 388
6 5
125 / 181
-00:32:00
+00:29:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii