Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:55
-00:44:07
+00:35:13
6123 1891
K30 : 873
250 / 298
-00:18:51
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii