Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:21
-00:35:41
+00:43:39
7053 2509
K30 : 1160
317 / 335
-00:15:02
+00:39:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii