Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:53
-00:34:09
+00:45:11
7133 4566
M20 : 912
51 / 51
+00:40:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii