Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:37
-00:40:38
+00:37:44
5301 4350
222 / 260
-00:21:29
+00:29:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii