Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:52
-00:44:10
+00:35:10
6113 1886
K30 : 870
248 / 298
-00:18:54
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii