Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:42:46
+00:36:34
6342 2020
K20 : 540
153 / 181
-00:26:09
+00:35:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii