Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:23
-00:45:39
+00:33:41
5849 1738
K30 : 801
248 / 327
-00:38:16
+00:30:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii