Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:37
-00:45:25
+00:33:55
5893 1761
K30 : 814
275 / 341
-00:28:34
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii