Anna Pagowska

Accelerate / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:42
-00:48:20
+00:31:00
5305 1443
K20 : 401
38 6
163 / 226
-00:23:34
+00:25:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii