Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:37
-00:44:08
+00:35:51
5409 4519
214 / 259
-00:30:55
+00:29:52
01:08:15
-00:40:00
+00:38:22
5404 4406
214 / 264
-00:30:50
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii