Barbara Małecka

Akacjowa Biega
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:07
-00:37:41
+00:31:13
4707 1256
K40 : 313
2
211 / 269
-00:20:02
+00:24:12
01:03:27
-00:46:35
+00:32:45
5697 1662
K30 : 767
2
269 / 341
-00:29:44
+00:25:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii