Joanna Jaszczewska

Instytut Chemii Organicznej PAN
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:00:36
-00:41:03
+00:30:24
2918 676
K35 : 134
1
132 / 204
-00:25:21
+00:26:04
00:57:51
-00:52:11
+00:27:09
4243 951
K30 : 449
1
160 / 298
-00:26:55
+00:20:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii