Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:46:37
+00:32:43
5684 1655
K20 : 452
140 / 181
-00:30:00
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii