Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:00
-00:49:02
+00:30:18
5116 1346
K20 : 377
156 / 226
-00:24:16
+00:24:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii