Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:12
-00:47:50
+00:31:30
5410 1500
K20 : 412
130 / 181
-00:31:13
+00:30:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii