Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:43
-00:41:36
+00:32:02
4525 1288
K30 : 512
201 / 250
-00:20:48
+00:32:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii