Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:57
-00:32:57
+00:47:59
8676 5656
225 / 226
-00:07:28
+00:40:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii