Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:07
-00:29:41
+00:39:13
5960 1965
K30 : 857
258 / 284
-00:23:14
+00:35:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii