Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:44:06
+00:35:14
6126 1893
K30 : 874
285 / 341
-00:27:15
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii