Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:52
-00:47:10
+00:32:10
5548 1582
K30 : 733
237 / 327
-00:39:47
+00:28:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii