Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:44:15
+00:35:05
6099 1879
K20 : 505
149 / 181
-00:27:38
+00:33:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii