Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:32:39
-00:15:36
+01:02:46
6594 1620
85 / 86
-00:00:30
+00:52:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii