Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:38
-00:41:37
+00:36:45
5150 4263
215 / 260
-00:22:28
+00:28:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii