Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:15
-00:34:30
+00:45:29
6559 1445
139 / 151
-00:09:36
+00:37:15
01:12:19
-00:35:56
+00:42:26
5850 1205
118 / 135
-00:25:39
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii