Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:07
-00:37:41
+00:31:13
4710 1257
K30 : 563
1
213 / 290
-00:25:12
+00:28:45
00:59:15
-00:50:47
+00:28:33
4641 1121
K30 : 518
1
212 / 335
-00:30:08
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii