Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:33
-00:49:29
+00:29:51
5005 1293
K20 : 366
150 / 226
-00:24:43
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii