Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:38:42
+00:30:12
4456 1133
K20 : 277
142 / 206
-00:29:27
+00:27:32
01:02:23
-00:47:39
+00:31:41
5442 1522
K20 : 417
167 / 226
-00:22:53
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii